Биография. Животът и творчеството на художника

Христо Миланов е роден през 1947 г. в град Кюстендил.

Учи в Националната художествена академия в София и през 1979 г. завършва Московския държавен университет.

Като експерт по история на изкуството, той активно се занимава със съвременно изобразително изкуство, куратор е на над 50 изложбени проекта и автор на 2 монографии и голям брой публикации.

През целия си жизнен път, Христо Миланов твори живопис с акварелни техники и има множество участия в престижни изложби и пленери. Има 10 самостоятелни изложби.

 

English

Hristo Milanov was born in 1947 in Kyustendil, Bulgaria.

He studied at the National Academy of Arts in Sofia and in 1979 graduated from Moscow State University.

As an expert in History of Arts, Hristo has curated over 50 exhibition projects. He is actively involved with contemporary fine art and author of 2 monographs and a large number of publications.

Throughout his life time, Hristo Milanov uses mostly a water-color painting techniques, has numerous appearances in prestigious exhibitions and plain-airs - 10 of them individual.